Actievoorwaarden Oostendorps Zomervoordeel | Strandballen actie


Hieronder staan alle actievoorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de tijdelijke winactie van Oostendorp Auto, beheert door Oostendorp Autogroep te Uden. Over deze actievoorwaarden kun je contact opnemen met onze afdeling Marketing & Communicatie via marketing@oostendorp-autogroep.nl.

Prijzen

Bij het raden van het juiste aantal strandballen in de auto zoals deze is opgesteld in de showroom. Maakt u kans op een Oostendorp trolleykoffer. Per dealervestiging zal er één winnaar worden aangewezen.


Voorwaarden

 • Deze winactie loopt van vrijdag 10 juli tot en met 30 augustus 2020 in de dealer vestigingen van Oostendorp Auto.
 • Je bent deelnemer aan deze winactie zodra je het formulier op de daarvoor bestemde actiepagina op www.oostendorp-auto.nl volledig en juist hebt ingevuld. Mocht je ook het juiste antwoord, de juiste hoeveelheid strandballen hebben ingevuld dan speel je mee voor de prijs.
 • Als deelnemer aan de winactie dien je 18 jaar of ouder te zijn en in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland.
 • Winnaars van de prijzen worden persoonlijk benaderd via de contactgegevens die zijn ingevuld op de actiepagina.
 • Aan het einde van de actieperiode worden alle prijswinnaars bekend gemaakt.
 • Over de uitslagen van deze winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Medewerkers van de totale Oostendorp Autogroep zijn uitgesloten van deelname aan deze actie, wat wil zeggen dat zij nooit als winnaar kunnen worden aangewezen.
 • Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan deze tijdelijke winactie.
 • Door het deelnemen aan deze actie, geeft de deelnemer het recht aan de Oostendorp Autogroep om de deelnemer op een later tijdstip te benaderen (voor commerciële doeleinden).
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 • Winnaars worden geacht mee te werken aan promotionele doeleinden, zoals foto’s voor sociale media en nieuwsberichten.
 • Oostendorp Autogroep is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Oostendorp Autogroep daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Oostendorp Autogroep is eveneens gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen.