Actievoorwaarden Oostendorps Zomervoordeel | Gratis zomerpakket naar keuze


Hieronder staan alle actievoorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de tijdelijke winactie van Oostendorp Auto, beheert door Oostendorp Autogroep te Uden. Over deze actievoorwaarden kun je contact opnemen met onze afdeling Marketing & Communicatie via marketing@oostendorp-autogroep.nl.

Prijzen
Bij aanschaf van een occasion uit de Oostendorp Plus selectie of nieuwe voorraadauto tijdens de zomervoordeel weken maakt u kans om een zomerpakket naar keuze te winnen. De keuze bestaat uit de volgende pakketten: BBQ pakket, Fun pakket of een weekend cabrio rijden.


Voorwaarden

 • Deze actie loopt van vrijdag 10 juli tot en met 30 augustus 2020 in de dealer vestigingen van Oostendorp Auto.
 • Je bent deelnemer aan deze actie bij aanschaf van een occasion of nieuwe voorraadauto uit de Oostendorp Plus selectie tijdens de bovenstaande actie periode.
 • Als deelnemer aan de actie dien je 18 jaar of ouder te zijn en in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland.
 • Je hebt recht op 1 prijs bij aanschaf van een occasion uit de Oostendorp Plus selectie of nieuwe voorraadauto tijdens de actieperiode.
 • U ontvangt een kaartje naar de aankoop van een occasion uit de Oostendorp Plus selectie of voorraad nieuw. Daar kunt u de voorkeur prijs aangeven.
 • Winnaars van de prijzen worden persoonlijk benaderd via de contactgegevens die zijn ingevuld op het kaartje in de showroom.
 • De prijswinnaars worden wekelijks per vestiging bekendgemaakt.
 • Over de uitslagen van deze winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Medewerkers van de totale Oostendorp Autogroep zijn uitgesloten van deelname aan deze actie, wat wil zeggen dat zij nooit als winnaar kunnen worden aangewezen.
 • Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan deze tijdelijke actie.
 • Door het deelnemen aan deze actie, geeft de deelnemer het recht aan de Oostendorp Autogroep om de deelnemer op een later tijdstip te benaderen (voor commerciële doeleinden).
 • De prijs is persoonsgebonden en is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 • Winnaars worden geacht mee te werken aan promotionele doeleinden, zoals foto’s voor sociale media en nieuwsberichten.
 • Oostendorp Autogroep is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Oostendorp Autogroep daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Oostendorp Autogroep is eveneens gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen.