Voorwaarden Service PLUS pas

U komt in aanmerking voor de Oostendorp Service PLUS pas door een auto aan te schaffen bij Oostendorp Auto en de auto te laten onderhouden door Oostendorp Auto. Mocht u de pas niet hebben ontvangen bij aankoop van uw auto, informeer dan naar de mogelijkheden bij uw volgende bezoek aan de showroom of werkplaats.

De volgende voorwaarden gelden voor de Service PLUS pas:

 • Uw auto wordt tenminste één keer per jaar onderhouden volgens fabrieksvoorschrift door Oostendorp Auto (ook gedurende de fabrieksgarantieperiode).
 • De geldigheid van de pas loopt samen met de mobiliteitspas die door Oostendorp Auto is uitgegeven. Dit kan een merkenpas zijn. Maximale kilometer en looptijd staat gelijk aan de aangegeven onderhoudsintervallen.
 • Lampen vervangen tussen de onderhoudsbeurten: arbeidsloon hoeft niet te worden betaald, de lampen wel. LED lampen, dagrijlampen, preventieve vervanging en achterliggende (elektrische) mankementen vallen buiten deze service. Ook interieur- en dashboardverlichting vallen niet onder deze service.
 • Vloeistoffen omvatten: motorolie (max. 1l), remvloeistof en koelvloeistof. De service omvat het op peil brengen van het vloeistofniveau. Wanneer een auto aanwijsbare technische mankementen heeft waardoor vloeistoffen bovenmatig snel worden verbruikt, vervalt deze service. Vloeistoffen tijdens onderhoud zijn niet inbegrepen.
 • APK inclusief de uitlaatemissietest hoeft niet te worden betaald indien dit wordt uitgevoerd i.c.m. een grote onderhoudsbeurt. Wel dienen de wettelijke afmeldkosten te worden voldaan.
 • Ruitreparatie wordt indien mogelijk gratis uitgevoerd, ongeacht of u hiervoor verzekerd bent. Indien u hiervoor verzekerd bent, wordt de reparatie wel bij uw verzekeringsmaatschappij geclaimd, mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor uw no claim. Kopie van de geldige groene kaart dient altijd te worden aangeleverd.
 • Uw airco wordt gecontroleerd op werking en bedrijfszekerheid; arbeidsloon hoeft niet te worden betaald. Uit de controle voortkomende reparatieadviezen vallen niet onder deze aanbieding. Het opsporen van storingen en klachten vallen niet onder deze aanbieding.
 • Bij pechhulp voor andere merken dan Toyota, Mazda en Hyundai zijn de volgende zaken gedekt: als de auto niet meer kan rijden door een mechanische storing, een lekke band of een lege accu.
 • Software-update ten behoeve van motormanagement: alleen i.c.m. onderhoud (indien beschikbaar) zal een gratis update worden uitgevoerd.
 • Onkosten die voortvloeien uit het niet opvolgen van reparatieadviezen kunnen te allen tijden doorbelast worden.
 • De Service PLUS pas is persoonsgebonden (in combinatie met kenteken van de auto) en niet overdraagbaar.
 • De Bovag leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.
 • Oostendorp Auto behoudt zich te allen tijde het recht om zonder vooraankondiging deze voorwaarden aan te vullen of te wijzigen.


Indien u de basisbeurt bij Toyota laat uitvoeren, dan wordt u wel geholpen door de pechhulp, maar kunnen de kosten daarvan achteraf worden doorbelast.